Så fungerar det

En modern förvaltning för alla som tänker modernt.

Vår idé i teorin. Mer kapital i tillväxt, mindre i risk.
En jämförelse mellan en traditionellt förvaltad värdepappersportfölj och en portfölj förvaltad med strukturerade placeringar, visar tydligt på skillnaderna.

Den grå traditionella portföljen till höger utgår från en neutral allokering med en investering på 1 MSEK, där kapitalet fördelas lika mellan aktie- och räntemarknaden. Denna portfölj kan sägas ha 500 000 SEK i kapitalskydd (räntedelen) och 500 000 SEK av kapitalet i tillväxt (aktiedelen).
I den gula portföljen investeras motsvarande belopp i olika kapitalskyddade strukturerade placeringar. Den stora skillnaden är att nu kan hela kapitalet exponeras i marknaden och samtidigt vara kapitalskyddat av emittenten. I praktiken har du fördubblat avkastningsmöjligheten samtidigt som hela ditt kapital är skyddat mot nedgångar i marknaden.  

Observera att ovanstående enbart är ett exempel för att illustrera principen. I verkligheten kan siffrorna bli såväl högre som lägre beroende på villkoren i en specifik placering och det aktuella marknadsläget. Båda portföljerna är framställda utan hänsyn till avgifter, courtagekostnader, förvaltningskostnader etc.