Om

Kort presentation om mig själv och mitt företag

Jag har drygt 35 års erfarenhet inom bank- och försäkring. Jag har bland annat arbetat som börsmäklare/portföljförvaltare hos SEB, Nordea, Carnegie samt placeringsrådgivare hos Skandia. De sista nio åren har jag arbetat med rådgivning inom kapitalskyddade och strukturerade produkter.

Till en början som personlig bankman(Nordea) och sedan 2008 som egen företagare med mitt företag Indexa. Mitt val av Garantum som samarbetspartner beror på min erfarenhet av de olika aktörerna på marknaden och de produkter och villkor som erbjuds. Jag har analyserat och jämfört Garantum med bland annat SEB, SHB Nordea, samt Erik Penser. Min slutsats är att Garantum har de överlägset bästa produkterna på marknaden.

Dessutom är de mycket duktiga på att ta fram och erbjuda nya intressanta lösningar – de är nydanare i branschen. Garantum har lång erfarenhet och har nischat in sig på strukturerade produkter, vilket de enbart arbetar med.
Garantum har ett nytänkande, varför? Därför att Garantum tänker annorlunda, när marknaden förändras agerar de därefter. Något annat som genomsyrar är enkelheten, du vet vad du köper.

Läs gärna mer om Garantum på deras hemsida; www.garantum.se”

Vilken marknadssyn har du om den närmaste framtiden?

En marknad med hög volatilitet skapar många intressanta affärsmöjligheter. Garantum har som målsättning att alltid leta efter de bästa placeringarna i varje givet marknadsläge. De strukturerade produkterna har en tidsbestämd teckningstid. I villkoren beskrivs alltid de möjligheter och risker som finns, vilket ger dig en bra beslutsgrund att stå på och ta ställning till.