Hem

”Min filosofi är enkel – rätt placering vid rätt tillfälle”

Denna enkla filosofi genomsyrar hela tiden mitt arbete med att föreslå nya placeringar. Placeringslösningar som är anpassade efter såväl marknadssyn som vilken placeringskonstruktion som är den mest kostnadseffektiva idag. Något som i slutänden kommer alla mina kunder tillgodo, i form av bättre placeringar till bättre villkor.”

Bengt Plahn

Jag erbjuder:

  • Publika emissioner
  • Skräddarsydda emissioner
  • Kapitalförvaltning
  • Daglig andrahandsmarknad
  • Vinstsäkringar/omstruktureringar
  • Depåer

Bengt Plahn/Indexa är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Som anknutet ombud får Bengt Plahn/Indexa marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument eller tjänster.
Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.
Eventuella klagomål skall anmälas till:
Garantum Fondkommission AB, Klagomålsansvarig, Box 7364, 103 90 Stockholm.
Läs mer här

Anknutet ombud i Dalarna för Garantum Fondkommission AB

Om Garantum Fondkommission AB